Dubinska ekološka impregnacija

Dubinska ekološka impregnacija (zaštita) drveta je proces kojim se postiže potpuno prodiranje ekološkog zaštitnog sredstva (tzv. impregnant) u celokupnu strukturu drveta, nezavisno od njegove debljine i oblika. Proces se odvija u specijalnoj komori (tzv. autoklava), maksimalne dužine 9 metara, upotrebom vakuma od -0,99 (skoro apsolutnog) i visokog pritiska, za ubrizgavanje rastvora u poprečni presek drveta (od 9 do 15 bara). Ovim tretmanom se postiže otpornost drveta na vlagu (truljenje), insekte (žižak, muslica, sipac, strižibuba) u vremenu od najmanje 30 godina u uslovima spoljašnje eksploatacije drveta (klupe, stubovi, ograde, podovi za terase i šetališta, mostove, stubove za vinograde i protivgradne mreže). Rastvor ima i protivpožarnu komponentu koja smanjuje vreme pojave plamena 2,5 puta. Za upotrebu drveta u unutrašnjim uslovima (krovna konstrukcija, binderi, konstrukcije za sportske hale i industrijske objekte, stepeništa, brodski i ostali podovi, stolarija i nameštaj) taj vremenski period je oko 100 godina. Koristimo samo najkvalitetnija sredstva za impregnaciju vodećih svetskih proizvođača.

Za proces impregnacije drveta firme Rajan d.o.o. Atest je izdalo naučno veće Centra za hemiju pri Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju univerziteta u Beogradu.

Dubinska ekološka impregnacija (zaštita) drveta je proces kojim se postiže potpuno prodiranje ekološkog zaštitnog sredstva (tzv. impregnant) u celokupnu strukturu drveta, nezavisno od njegove debljine i oblika. Proces se odvija u specijalnoj komori (tzv. autoklava), maksimalne dužine 9 metara, upotrebom vakuma od -0,99 (skoro apsolutnog) i visokog pritiska, za ubrizgavanje rastvora u poprečni presek drveta (od 9 do 15 bara). Ovim tretmanom se postiže otpornost drveta na vlagu (truljenje), insekte (žižak, muslica, sipac, strižibuba) u vremenu od najmanje 30 godina u uslovima spoljašnje eksploatacije drveta (klupe, stubovi, ograde, podovi za terase i šetališta, mostove, stubove za vinograde i protivgradne mreže). Rastvor ima i protivpožarnu komponentu koja smanjuje vreme pojave plamena 2,5 puta. Za upotrebu drveta u unutrašnjim uslovima (krovna konstrukcija, binderi, konstrukcije za sportske hale i industrijske objekte, stepeništa, brodski i ostali podovi, stolarija i nameštaj) taj vremenski period je oko 100 godina. Koristimo samo najkvalitetnija sredstva za impregnaciju vodećih svetskih proizvođača.

Delove procesa impregnacije u našem pogonu možete pogledati ovde: